Göz Bölümümüz için tıklayınız .
Portekdent
Ferah Nefes
Gülüş estetiğinin sırrı
İMPLANT
TEDAVİ
PROTEZ
CERRAHİ
DİŞETİ HASTALIKLARI
ESTETİK
ÇOCUK
ORTODONTİ

Bizi takip edin

Dt. İsmail DURAK
Dt. Seydi BERİ
Dt. Aykın Zafer ODABAŞI
Zübeyde Hanım Caddesi
Cevat Demir Apt. No : 7
Çekirge / BURSA
(+90 224) 233 88 97
CERRAHİ OLAN

Periodontal Cerrahi Tedaviler:


Bu tedaviler genellikle lokal anestezi uygulanarak yapılır ancak bazı durumlarda sakinleştirici ilaç uygulanan sedasyon da kullanılır ve tedavinin bir parçası olarak lokal anestezi kullanılır. Bu işlemler sırasında dişetleri açılarak diş köklerine
ve hastalıklı kemiğe daha rahat ulaşılır. İltihaplı ve hastalıklı dişetleri uzaklaştırılıp, köklerin yüzeyleri dikkatle temizlenir. Gerekli durumlarda kemikteki düzensizlikler şekillendirilebilir ve dişlerin çevresine yapılandırıcı (rejeneratif) materyaller kullanılabilir.
Kemik kaybı olan bölgelere greft materyali (kemik yerine geçen madde) yerleştirilebilir. Değişik greft materyalleri kullanılabilir. Bu materyaller, kendi kemiğiniz, yapay kemik greftleri ya da doku bankalarından elde edilen kemik tozu olabilir. Kemik
yıkımının şekline göre greft malzemesiyle beraber membran (engelleyici/bariyer) kullanılabilir ya da kullanılmayabilir. Bu malzemeler yerleştirildikten
sonra dişetleri tekrar dikilerek, periodontal patla kapatılır.
Dişeti rahatsızlıkları bazen de önemli derecede dişeti çekilmeleri ile kendini gösterebilir. Şiddetli dişeti çekilmeleri olan yerlerde dişeti miktarını artırma (dişeti grefti) işlemleri uygulanabilir.
Dişeti miktarını artırmanın amacı, daha ileri dişeti çekilmelerini engellemek için yeterli miktarda yapışık dişeti yaratmak ve/veya açığa çıkan kök yüzeylerini kapatmak, diş ve dişeti çizgisinin görüntüsünü iyileştirmektir. Bu cerrahi işlem ağzın herhangi bir
bölgesinden, ince bir dişeti parçasının gerekli yere naklini içermektedir.
Hastalardan bir kısmı periodontal cerrahiye iyi yanıt vermemektedir. Bu durumda dişler kaybedilebilir, uygulanan işlemin doğal bir sonucu olarak dişeti
çekilmesi oluşabilir ve buna bağlı olarak dişlerin boyu uzamış gibi görünebilir. Kemik malzemeleri, anestezik maddeler ya da ilaçlara bağlı istenmeyen
etkiler (komplikasyon) gelişebilir. Bu istenmeyen etkiler, cerrahi sonrası enfeksiyon, kanama, şişlik, ağrı, yüzde renk değişikliği; çenede, dişlerde, dilde, çene ucunda geçici veya duruma göre kalıcı hissizlik, eklem yaralanmaları ya da ilişkili kasların kasılmaları, geçici ya da duruma göre kalıcı diş sallanmasında artış, sıcak, soğuk ve asitli
yiyeceklere karşı hassasiyet, iyileşmeye bağlı dişeti büzülmesi sonucu bazı dişlerin uzaması ve dişler arasında boşlukların oluşması, ağız köşelerinin zedelenmesi, birkaç gün ya da hafta ağız açıklığının kısıtlanması, konuşmanın kötü yönde etkilenmesi, alerjik etkiler ve yabancı cisimlerin kazayla yutulmasını içerebilir.
Diş köklerini kapamaya yönelik gerçekleştirilen işlemler sonrası tekrar kök yüzeyi açığa çıkabilir.
Bazı durumlarda daha fazla dişeti çekilmesi meydana gelebilir, verici sahada cerrahi sonrası
enfeksiyon, kanama, şişlik ve ağrı oluşabilir. Eğer gerek görülürse ameliyat öncesi ve sonrasında antibiyotik, antiinflamatuar ilaçlar ve ağız gargaraları reçete edilebilir. Bunları önerilen süre ve şekilde kullanmak gerekmektedir. Önerilen ilaçların prospektüsünde belirtilmiş olan yan etkiler görülebilir. Periodontal cerrahi, işlev ve görünümün
korunmasında başarısız olabilir. Eğer cerrahi girişim başarılı olmazsa, ikinci bir ameliyata gerek olabilir. Bunun nedeni her hastanın durumunun kendisine özgü olmasıdır ve uzun dönem başarı sağlanamayabilir.
Bu cerrahi işlemler ile ilgili olabilecek bildiğiniz önceden gelişmiş tüm ilaç etkilerini ve alerjileri, hastalık belirtilerini ve alışkanlıkları ve durumları diş hekimine bildirilmelidir. Diş hekiminin önerdiği şekilde günlük bakım yapmak (günde üç defa fırçalamak ve bir kere diş ipi veya ara yüz fırçası kullanılması) ve reçete edilen ilaçları kullanmak yapılan işlemin başarısı için çok önemlidir.
Periodontal tedavilerin başarısı dikkatli bir ağız bakımı, önerilen ilaçların düzenli kullanımı, içki, sigara gibi alışkanlıklardan uzak durmak, beslenme önerilerini dikkate almakla bağlantılıdır. Bu süreçte  dişe yönelik yapılması gereken dolgu, kanal periodontal tedavinin başarısızlığında önemli rol oynayabilir. Doğal dişlerin ve onların yerine yapılan
yapay dişlerin günlük temizliğinin ve bakımının devam ettirilmesi gerekmektedir. Periodontal
cerrahiyi takiben, diş hekiminin cerrahinin sonuçlarını değerlendirebilmesi ve iyileşmeyi takip edebilmesi için kontrol randevularını hekimden talep etmek ve randevulara düzenli gelmek gerekmektedir.
Öngörülemeyen durumlar, önceden düşünülmüş cerrahi planda değişiklikler yapılmasına neden olabilir. Cerrahi uygulamada yapılacak değişikler arasında; komşu dişlerin daha iyi iyileşmesini sağlayabilmek için durumu umutsuz dişlerin çekimi, çok köklü dişlerde dişi korumak için köklerden bir tanesinin veya dişin yarısının alınması, planlanmış
olan cerrahinin tüm aşamaları uygulanmadan cerrahi işlemin bitirilmesi ve diğer uygulamalar yer almaktadır.
Sistemik hastalıklarınız yapılacak olan periodontal tedavinin sonuçlarını olumsuz yönde etkileyebilir.

Tedaviye verilen doku cevabı ve iyileşme hızı değişebilir. Ancak uygulanan periodontal tedavi ile elde edilecek sonuçlar da (örneğin iltihabın azalması) genel sistemik rahatsızlığınız üzerinde olumlu sonuçlar doğurabilir. Diğer yandan, periodontal
tedavinin gerçekleştirilmemesi ise var olan sistemik hastalığın şiddetlenmesine sebep olabilir.
Önerilen tedavinin başarılı olacağına dair hiçbir garanti veya güvence verilememektedir. Bireysel farklılıklara bağlı olarak, başarının kesinliği tahmin edilememektedir. Ağız bakımının son derece iyi olduğu durumda bile, başarısızlık, geri dönüş, ek tedavi veya diş kaybına kadar gidebilecek, var olan durumun kötüleşmesi gibi riskler bulunmaktadır.
Bu konudaki alternatif tedaviler: Periodontal hastalıktan etkilenen dişlerin çekimi; İlaç
kullanımıyla birlikte ya da tek başına uygulanan dişetinin altındaki bakteri ve diş taşlarının
azaltılmasının amaçlandığı diş ve kök yüzeylerinin cerrahi yöntemler uygulanmaksızın temizlenmesi veya hiçbir tedavinin uygulanmamasıdır. Bu son durumda hastalığın ilerlemesi ve dişlerin erken kaybedilmesi beklenmektedir. Her üç durumda da diş kaybı, enfeksiyon ve iltihabın devamı olacaktır.
Bu durumların tedavisi daha fazla zaman ve çabayı gerektirir. Ayrıca daha ileri tedavilerin parasal boyutu da artar.
2012 Anasayfa - Yasal Uyarı - Hasta Hakları - İletişim Designed by: Ecebilisim